TURİZM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Turizm Araştırma Enstitüsü Dergisi👉
ISSN: 
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Editör: Dr. Şule Aydın

Etki Değeri:
Kapsam: 
Turizm Araştırma Enstitüsü Dergisi, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet etmektedir: pazarlama yönetimi; yenilikler; küresel sorunlar; ekonomi; tüketici davranışı; örgütsel davranış; kültür; yöntem; sürdürülebilirlik; içecek yönetimi; planlama ve geliştirme; finansal yönetim; cinsiyet sorunları; etik; girişimcilik; eğitim; ve gelecekteki eğilimler.
Tarandığı Diğer Dizinler: