ADVANCEMENTS IN TOURISM, RECREATION AND SPORTS SCIENCES

Advancements in Tourism, Recreation and Sport Sciences👉
ISSN:  2645-9116
Başlangıç: 2018
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Taki Can Metin
Editör: Dr. Öner Demirel
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm, rekreasyon ve spor bilimleri çalışmaları, turizm pazarlaması, turizm yönetimi, alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma ve turizm, turizm araştırmaları ve yöntem, turizm ve hukuk, rekreasyon yönetimi, turizm planlaması, spor yönetimi, spor pazarlaması ve sporun sosyal yönleri gibi geniş bir alana yayılan konulardaki makalelere yer vermektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: TRDizin