DERGİLER

Türkiye'de yayımlanan hakemli akademik Turizm Dergileri listesi aşağıda verilmiştir. 
1. Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si 1997
2. Turizm Fakültesi Dergisi 1998
3. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 2004
4. Turizm ve Araştırma Dergisi 2012
5. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 
2013
6. Turizm Akademik Dergisi 2014
7. Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2014

8. Journal of Tourism Theory and Research 2015
9. Journal of Tourismology 2015

10. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2016
11. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2016 
12. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2016
13. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2016
14. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016

15. International Journal of Foodservice and Gastronomy 2016
16. rk Turizm Araştırmaları Dergisi 2017
17. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2017

18. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 2017
19. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi 2017
20. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 2017
21. Aydın Gastronomy 2017
22. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 2018
23
. Sivas Interdisiplinler Turizm Araştırmaları Dergisi 2018

24. Turist Rehberliği Dergisi 2018
25. Safran Kültür ve Turizm Dergisi 2018
26. Journal of Tourism Intelligence and Smartness 2018
27. Advanements in Tourism, Recreation and Sport Sciences
28. Uluslararası Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dergisi 2019
29. Kent ve Turizm 2019
Akademik turizm dergileri kuruluş yılı itibariyle sıralanmıştır. Türkiye merkezli olup sadece İngilizce yayın yapan dergiler bu liste dışında tutulmuştur.

Temel odak ve kapsamları turizm dışında olmakla birlikte alt alan olarak turizm odaklı yayınlara yer veren ve Türkiye Turizm Dizininde yer alan dergiler ise aşağıda listelenmiştir. 
29. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
30. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi