DERGİLER

Türkiye'de yayımlanan hakemli akademik Turizm Dergileri listesi aşağıda verilmiştir. 
1. Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si 1997
2. Turizm Fakültesi Dergisi 1998

3. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2001
4. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 2004
5. Turizm ve Araştırma Dergisi 2012
6. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 
2013
7. Turizm Akademik Dergisi 2014
8. Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları Dergisi 2014

9. Journal of Tourism Theory and Research 2015
10. Journal of Tourismology 2015

11. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2016
12. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 2016 
13. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2016
14. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi 2016
15. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016

16. International Journal of Foodservice and Gastronomy 2016
17. rk Turizm Araştırmaları Dergisi 2017
18. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2017

19. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 2017
20. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi 2017
21. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research 2017
22. Aydın Gastronomy 2017
23. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 2018
24
. Sivas Interdisiplinler Turizm Araştırmaları Dergisi 2018

25. Turist Rehberliği Dergisi 2018
26. Safran Kültür ve Turizm Dergisi 2018
27. Journal of Tourism Intelligence and Smartness 2018
28. Advancements in Tourism, Recreation and Sport Sciences
29. Uluslararası Turizm, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Dergisi 2019
30. Kent ve Turizm 2019
31. Turizm Araştırma Enstitüsü Dergisi 2019
32. Journal of Tourism, Leisure and Hospitality 2019
33. Tourism and Recreation 2019
34. Journal of Hospitality and Tourism Issues 2019
35. Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi 2019
36. Turizm Çalışmaları Dergisi 2019
37. Journal of Applied Tourism Research 2020
38. Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi 2020
39. Journal of Humanities and Tourism Research 2020
40. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2020
41. Journal of Global Tourism and Technology Research 2020
Akademik turizm dergileri kuruluş yılı itibariyle sıralanmıştır. Türkiye merkezli olup sadece İngilizce yayın yapan dergiler bu liste dışında tutulmuştur.

Temel odak ve kapsamları turizm dışında olmakla birlikte alt alan olarak turizm odaklı yayınlara yer veren ve Türkiye Turizm Dizininde yer alan dergiler ise aşağıda listelenmiştir. 
42. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi
43. Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi
44. Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Dergisi