KONGRELER

Türkiye'de turizm odaklı düzenlenen bilimsel ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum listesi aşağıda sunulmuştur. 
Turizm Kongreleri 2021
1. Ulusal Turizm Kongresi 
2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
3. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi 
4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
6. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
7. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
8. International Rural Tourism and Development Congress
9. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
11. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 
12. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
13. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
14. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

15. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
16. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
17. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi
18. Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu
19. International Future of Tourism Congress
20. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi
21. Gastronomi Zirvesi
22. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi 

23. Eko-Gastronomi Kongresi
24. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi
25. Turist Rehberliği Kongresi

26. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi
27. Uluslararası Doğu Karadeniz Bölgesi Alternatif Turizm Sempozyumu
28. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı
29. Uluslararası Turizmde Yeni Ufuklar Sempozyumu
30. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi 👉
31. Turizmde Dijital Dönüşüm Kongresi
32. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi
33. Global Congress on Smart Tourism
34. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı 
35. International Travel & Tourism Dynamics
36. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi
37. I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu