KONGRELER

Türkiye'de turizm odaklı düzenlenen bilimsel ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum listesi aşağıda sunulmuştur. 
Turizm Kongreleri 2018
1. Ulusal Turizm Kongresi
2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
3. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi 
4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
6. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi
7. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
8. International Rural Tourism and Development Congress
9. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi
10. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
11. Uluslararası Helal Turizm Kongresi
12. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

13. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi
14. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu
15. Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi
16. Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu
17. International Future of Tourism Congress
18. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi
19. Gastronomi Zirvesi
20. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi 

21. Eko-Gastronomi Kongresi
22. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi
23. Turizm Rehberliği Kongresi

24. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi
25. Uluslararası Doğu Karadeniz Bölgesi Alternatif Turizm Sempozyumu
26. Uluslararası Turizm ve Mimarlık Konferansı
27. Uluslararası Turizmde Yeni Ufuklar Sempozyumu
28. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi
29. Turizmde Dijital Dönüşüm Kongresi
30. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi
31. Global Congress on Smart Tourism
32. Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı 
33. International Travel & Tourism Dynamics
34. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi
35. I. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu

Devamı Gelmeyenler
1. Bölgesel Turizm Kongresi

2. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi