KONGRELER

Türkiye'de turizm odaklı düzenlenen bilimsel ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyum listesi aşağıda sunulmuştur. Bu etkinliklerden 2023 yılı için tarihleri ilan edilenler öncelikli olmak üzere aşağıda listelenmiştir. Tarihi henüz ilan edilmeyenler ve çeşitli nedenlerle devam edilmeyen turizm sempozyum, kongre ve konferansları ise ayrıca belirtilmiştir.

Etkinlik Adı                                                                                                                      Tarih

Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı                                                          15-18 Mart 2023

Ağırlama Sektöründe Hijyen Araştırmaları Kongresi                                         5-7 Mayıs 2023

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi                                     8-10 Haziran 2023

Ulusal Kırsal Turizm Kongresi                                                                            21-23 Eylül 2023

Uluslararası Gastronomi Araştırmaları Kongresi                                              28-30 Eylül 2023

Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi          4-6 Ekim 2023

International Travel & Tourism Dynamics (ftlrc)                                                4-6 Ekim 2023

Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trendler Kongresi                   5-7 Ekim 2023

Uluslararası Helal Turizm Kongresi                                                                    7-11 Ekim 2023

Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi                                                 12-14 Ekim 2023

Ulusal Turizm Kongresi                                                                                         12-15 Ekim 2023

International Rural Tourism and Development Congress                                19-21 Ekim 2023

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi                                                8-12 Kasım 2023

Ulusal Balıkesir Turizm Kongresi                                                                       18-20 Nisan 2024

Turist Rehberliği Kongresi                                                                                    2-4 Mayıs 2024

                                                                    


2023 yılı için tarihi belli olmayanlar

Rekreasyon Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 

İnanç Turizmi Konferansı 

Global Congress on Smart Tourism (GLOSTOUR)

Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu  

1. Uluslararası  Turizm ve Aşçılık Konferansı  

Uluslararası Gastronomi, Beslenme ve Diyetetik Kongresi   

Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi

Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 

International Mesopotamia Tourism Congress

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

 

Devam Etmeyenler

Tabiat Turizmi Sempozyumu 

International Future of Tourism Congress

Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi 

Turizmde Yükselen Eğilimler Kongresi 

Turizmde Dijital Dönüşüm Kongresi

Bölgesel Turizm Kongresi 

Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu

Gastronomi Zirvesi 

Eko-Gastronomi Kongresi

Uluslararası Kış Turizmi Kongresi

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi

Prof. Dr. Hasan Olalı Turizm Sempozyumu 

Ulusal Alternatif Turizm Kongresi 

Uluslararası Doğu Karadeniz Bölgesi Alternatif Turizm Sempozyumu 

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Kongresi

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi 

Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi 

Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi 

Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi 

Uluslararası Turizmde Yeni Ufuklar Sempozyumu 

Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi 

Congress on Tourism Intelligence and Smartness (isim değişikliği)

Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi  (isim değişikliği)
Gastronomi sempozyumu, gastronomi kongresi, ulusal turizm kongresi, turist rehberliği kongresi, turizm araştırmaları kongresi, ulusal turizm sempozyumu, doğa turizmi kongresi, aşçilık kongresi, aşçılık sempozyumu, turizm konferansı, gastronomi konferansı.