DİZİN HAKKINDA

Turizm Alan İndeksi
Türkiye Turizmi Dizini Türkçe yayınlanan turizm ile ilgili ulusal hakemli dergilerinin ve bilimsel toplantıların tümüne tek bir yerden ulaşılmasını sağlamayı ve dergileri dizinlemeyi amaçlayan bilimsel bir çalışmadır.

Dizin, araştırmacıların Türkiye kaynaklı turizm odaklı dergilerde yayımlanmış makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlamanın yanında, dergilerin etki değerlerini de hesaplamaktır.

Dergi etki ölçütleri, bir derginin belirli bir alandaki önemini, aynı alanda bulunan diğer dergilere göre ölçülmesine dayanmakta ve giderek akademide, akademik etkilerin değerlendirilmesinde nicel yöntemlerin arttığı görülmektedir. Akademide etki değeri genel olarak dergilerin atıf sayılarına, etki değerlerine ve h-indeksi, i10-endeksi gibi araştırmacıya özgü metriklere dayanmaktadır. 

Bilimsel araştırmaların etkisini ölçmek için kullanılan veri kaynakları yayınlar (makaleler), dergiler ve araştırmacılara dayanmaktadır.  Bu göreli önemi ölçmek için kullanılan birkaç farklı metrik vardır. Etki değeri de bunlardan bir tanesidir.

Etki değeri, bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır. Etki Değeri (Impact Factor), bir bilgi bilimcisi olan Eugene Garfield tarafından 1950'lerin sonunda düşünülmüş ve 1970'lerde daha geniş bir kullanıma girmiştir. Garfield'ın şirketi ISI, halihazırda Clarivate Analytics tarafından yönetilmektedir. 

Etki değerine alternatif olarak Eigenfactor skoru, The Becker Medical Library Model for Assessment of Research gibi başka bazı metrikler olmakla birlikte Elsevier, Scopus tarafından yönetilen CiteScore  ve Clarivate Analytics tarafından yönetilen Web of Science (WoS) akademik çevrede etki değerlerini izlemek için kullanılan en yaygın iki arama aracı olarak kabul görmektedir. 2004 yılından itibaren Google Akademik'in de bu ikilinin yanında yer aldığı söylenebilir. 


Türkiye Turizm Dizini ise bu temeller üzerinde Türkiye'de yayınlanan odaklarına turizmi almış dergileri dizinleyerek Tüm Etki Değerini ölçmeyi amaçlamaktadır. 

    Dergilerin, "Türkiye Turizm Dizinine” kabul edilebilmesi için belirlenen kriterler aşağıda belirtildiği gibidir;
  • Ulusal Hakemli bir dergi olmalı,
  • Türkçe yayımlanmalı, 
  • Dergi, yılda en az 2 sayı yayımlamalı,
  • Dergi, ilan ettiği periyotları ilgili yıl içinde yayımlamış olmalı,
  • Derginin özel sayı olarak yayımlanan sayıları değerlendirmeye alınmamaktadır.
  • Yayımlanan makalelerin tam metinlerine elektronik ortamda erişilebilir olmalıdır.
Türkiye Turizm Dizinine başvurmak isteyen dergiler ve kongreler başvurularını buradan yapabilirler. Turizm alan indeksi, turizm alan indeksi, turizm alan indeksi, turizm alan indeksi, turizm alan indeksi, turizm alan indeksi, turizm alan indeksi,turizm alan indeksi, turizm alan indeksi,turizm alan indeksi