AKADEMİK TURİZM VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

 Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi 👉

ISSN: 2148-5771
Başlangıç: 2013
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Nişantaşı Üniversitesi
Editör: Dr. Kazım Ozan Özer
Etki Değeri:-
Kapsam: T
urizm ve yönetim alanındaki bilimsel araştırmaları kapsamaktadır.

Tarandığı Diğer Dizinler: -

niteliklere sahip araştırmalar