AVRASYA TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi👉
ISSN: 2757-8429
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Bayram KANCA
Editör: Dr. Kamil UNUR 
Etki Değeri:-
Kapsam: Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergi)'nin yayın kapsamında, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi, Kültür ve Muhasebe-Finans alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, çalışma konusunun ve/veya uygulamasının turizm ile ilgili olması şartıyla, disiplinlerarası, kuramsal, ampirik ve/veya turizm sektöründen örnek olaylar türünde çalışmalar yer almaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: IndexCopernicus, ResearchBib
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Mart 2021