TURİZM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ

Turizm ve Araştırma Dergisi

ISSN: 2147-0618
Başlangıç: 2012
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: 
Toleyis
Editör: Dr. Sayım Yorgun / Dr. Muhsin Halis
Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm sektörü ve çalışma hayatına ilişkin bilimsel çalışmaların yapılmasına, geliştirilmesine ve paylaşılmasına katkıda bulunmaktır.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos