ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2587-1080 
Başlangıç: 2015
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kastamounu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Editör: Dr. Alptekin Sökmen
Etki Değeri:
Kapsam: Türk Dünyası’nda turizmin gelişme perspektiflerinin, sorunlarının ve çözümlerinin akademik çalışmalarla araştırılmasının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, Sindex
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018