ÇATALHÖYÜK ULUSLARARASI TURİZM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi👉
ISSN:  2548-0588
Başlangıç:  2016
Periyot: 
 Yıllık
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Editör: Dr. Mete SEZGİN
Etki Değeri:
Kapsam: Sosyal bilimler ve turizm.
Tarandığı Diğer Dizinler: Index Copernicus, ESJI, CiteFactor, Asos Indeks, Road
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2019