ÇATALHÖYÜK ULUSLARARASI TURİZM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
ISSN:  2548-0588
Başlangıç:  2016
Periyot: 
 Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Editör: Dr. Tugay Arat/ Dr. Şafak Ünüvar
Etki Değeri:
Kapsam: Sosyal bilimler ve turizm.
Tarandığı Diğer Dizinler: -