ULUSLARARASI GLOBAL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2587-2745
Başlangıç: 2017
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Gülay Bulgan
Editör: Dr. Gülay Bulgan
Etki Değeri:
Kapsam: Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi'nde turizm alanında yazılmış özgün makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: -