JOURNAL of TOURISMOLOGY

Journal of Tourismology
ISSN:  2459-1939
DOI: 10.26650/jot

Başlangıç:  2015
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Editör: Dr. Fusun Istanbullu Dincer / Dr. Mehmet Erkan / Dr. Gürel Çetin
Etki Değeri:

Kapsam: Turizm teorisi, turizm gelişimi, turizmin sürdürülebilirliği, turizm pazarlaması, turizm ve seyahat davranışları, turizm endüstrisi, misafirperverlik, gastronomi, ulaşım, turistik yerler, turizm sosyolojisi, teknoloji, turizm planlaması, dinlence çalışmaları, örgütsel yönleri ve bunların turizm endüstrisine etkilerini inceleyen çalışmalar.
Tarandığı Diğer Dizinler: DOAJ, SOBIAD, TRDizin
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018