GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 👉
ISSN:  2602-3008
Başlangıç: 2016
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Murat BAYRAM
Editör: Dr. Yasin KELEŞ
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm alanındaki eğilimler ve yeni gelişmelere odaklanan ve disiplinler arası özelliğinden dolayı diğer alanlardaki gelişmelerin turizm alanına yönelik güncel ve gelecek etkilerini tartışan çalışmalara öncelik vermektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: TRDizin, DOAJ, Google Scholar, Sobiad
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018