GASTROIA: JOURNAL of GASTRONOMY and TRAVEL RESEARH

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
ISSN:  2602-4144
Başlangıç:  2017
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM)
Editör: Dr. Oğuz DİKER
Etki Değeri:
Kapsam: Gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.
Tarandığı Diğer Dizinler: -