TURİZM ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Turizm Çalışmaları Dergisi👉
ISSN:
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu
Editör: Dr. Azade Özlem ÇALIK 
Etki Değeri:-
Kapsam: Turizm Çalışmaları Dergisi farklı disiplinlerden turizmi çalışma alanı olarak kabul eden bilim insanlarının, kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmalarını yayınlamaları için akademik bir platform sunmayı amaçlamaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos İndeks