JOURNAL of GASTRONOMY, HOSPITALITY and TRAVEL

Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel👉

e-ISSN: 2619-9548
Başlangıç:  2018
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Rahman Temizkan
Editör: Dr. Necdet Hacıoğlu / Dr. Duran Cankül
Etki Değeri:
Kapsam: Gastronomi, konaklama, seyahat ve rekreasyonun planlama, yönetim, pazarlama ve eğitimi olmak üzere turizmin tüm bileşenlerini kapsayan çalışmalar.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, DRJI, Scientific Indexing Services.
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018