DİSİPLİNLERARASI GIDA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

 Disiplinlerarası Gıda Çalışmaları Dergisi👉

ISSN: 2791-6960
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Abdullah Baycar
Editör: Dr. Abdullah Baycar
Etki Değeri:-
Kapsam:  Derginin amacı, gıdanın farklı disiplinlerle etkileşimini amprik çalışmalarla ortaya koyacak makaleri yayınlamaktır. Dergi kapsamı, gıda ile farklı disiplinleri konu alan çalışmalardır. Bu kapsamla kısıtlı kalmaksızın gıdanın ekonomisi, kültürü, tarihi, coğrafyası, yönetimi, dinle, eğitim, sağlık, beslenme, politika ve hukukla ilişkisi incelenmektedir. Güncel sorunlara çözüm olacak tarihi vakaların gıda ile ilişiği, gıda ile ilgili ulusal ve uluslarası örgütler hakkında çalışmalar, turizmde gıda sunumu ve gastronomi derginin kapsamına girmektedir 
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Kasım 2021