GASTRO-DÜNYA DERGİSİ

 Gastro-Dünya Dergisi 👉

ISSN: 
Başlangıç: 2022
Periyot: Yılda 2 Sayı (Haziran-Aralık)
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Editör: Dr. Neslihan Serçeoğlu
Etki Değeri:-
Kapsam: Derginin amacı gastronomiyi disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak kabul edip, gastronomi ile ilgili konulara farklı disiplinlerden farklı bakış açıları sunmaya çalışmaktır. Çok yönlü bir özelliği olan gastronomi iletişim, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, din, tarih, arkeoloji, antropoloji, ekonomi, turizm, siyaset, tarım, fizik, kimya, teknoloji, güzel sanatlar, pazarlama, beslenme ve diyetetik, gıda mühendisliği ve başka birçok alanla ilişki içerisindedir. Dolayısıyla dergide gastronominin sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimleri kapsamına giren konular perspektifinde araştırılması ve bu alandaki güncel bilgi ve gelişmelerin aktarılması amaçlanmaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: -