GEOGRAPHIES PLANNING TOURISM STUDIOS JOURNAL

 Geographies Planning Tourism Studios Journal (GPT-StudioS)👉

ISSN: 2791-7460
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Emine Cihangir
Editör: DrEmine Cihangir, Dr. Kübra Cihangir Çamur, Dr. Mehmet ŞEREMET
Etki Değeri:-
Kapsam:  GPT-StudioS dergisinin temel amacı coğrafya, planlama ve turizm disiplinleri arasında yapılagelmekte olan ortak ve çok disiplinli araştırmaların bilinir kılınması ve uluslararası platforma taşınması, yapılacak araştırmaların teşvik edilmesi, bu ara yüzlere sahip yeni tartışmaların, kavramsallaştırmaların, pratiklerin bu mecrada biriktirilmesi ve yayılmasıdır.  
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Ekim 2021