ULUSLARARASI TURİZM, EKONOMİ VE İŞLETME BİLİMLERİ DERGİSİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi 
ISSN:  2602-4411
Başlangıç: 2017
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
Editör: Dr. Ayşe Günsel
Etki Değeri:
Kapsam:
Tarandığı Diğer Dizinler: -