ULUSLARARASI TURİZM, EKONOMİ VE İŞLETME BİLİMLERİ DERGİSİ

Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi (IJTEBS)👉
ISSN:  2602-4411
Başlangıç: 2017
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anatolia Bilim Akademisi
Editör: Dr. Haluk Tanrıverdi
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm, Ekonomi ve işletme bilimlerine ilişkin bilgi, uygulama, sorun ve önerilerin bilimsel, akademik ve kuramsal düzlemde ortaya konulmasını, tartışılmasını ve taraflara ulaştırılmasını sağlamaktır.
Tarandığı Diğer Dizinler: ASOS Indeks, Bilgindex, ResearchBib