HERKES İÇİN SPOR VE REKREASYON DERGİSİ

Herkes İçin Spor ve Rekreasyon Dergisi👉
ISSN: 2687-6027
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Akan Bayrakdar
Editör Kurulu: Dr. Akan Bayrakdar/Dr. Üzeyir Kement/Dr. Enes Beltekin
Etki Değeri:-
Kapsam: Herkes için spor ve rekreasyon dergisi, spor bilimleri, rekreasyon ve spor turizmi alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: DRJI, ResearchBib, Asosİndeks