INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM AND DESTINATION STUDIES

 International Journal of Tourism and Destination Studies👉

ISSN: 2822-6089
Başlangıç: 2022
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Aydın Ünal
Editör: Dr. Aydın Ünal
Etki Değeri:-
Kapsam: IJOTADS, Turizm alanyazına ve sektörüne özgün çalışmalar kazandırmak; akademik, sektörel ve alanyazınsal sorunsallara bilimsel çözüm önerileri getirmek ve bilimsel yayın etiği, tarafsızlık ve şeffaflık ilkelerini dikkate alarak turizm ve destinasyon genel konu başlığına dâhil olabilecek tüm alt disiplinlere ve konu başlıklarından yayınlara açıktır.
Tarandığı Diğer Dizinler: DRJI
Türkiye Turizm Dizine Kayıt Tarihi: Ekim 2022