İPEK YOLU TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

İpek Yolu Turizm Araştırmaları Dergisi👉👉

ISSN: 2792-0585
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Editör: Dr. Ahmet Çavuş
Etki Değeri:-
Kapsam: İpek Yolu Turizm Araştırmaları Dergisi, multi disipliner bir anlayış ile turizm alanına ilişkin ortaya çıkan problemlere çözüm geliştirecek ve turizm alanının gelişimine katkı sunacak, bilimsel etik ilkelerini benimseyen bilimsel çalışmaları okuyucularıyla buluşturmaktadır. 
Tarandığı Diğer Dizinler: -