JOURNAL OF ACADEMIC TOURISM STUDIES

Journal of Academic Tourism Studies 👉

ISSN: 2757-699X
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Faruk Alaeddinoğlu
Baş Editör: Dr. Faruk Alaeddinoğlu
Editörler: Dr. Sedat Şahin, Dr. Songül Özer, Dr. Hacer Aslan Kalay, Dr. Sağbetullah Meriç
Etki Değeri:
Kapsam: Turizmin farklı alanlarında yapılan araştırmaya dayalı ve kuramsal çalışmaların buluştuğu bir platform yaratmak ve aynı zamanda bu bilgiyi kamuoyu ile de paylaşmaktır. 
Tarandığı Diğer Dizinler: ResearchBib, Esjindex, Bilgindex, Sustainable Tourism Gateway.
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Ocak, 2021