JOURNAL OF GLOBAL FOOD RESEARCH

 Journal of Global Food Research👉

ISSN: 2757-5314
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Ersan Erol 
Editör: Dr. Ersan Erol
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm işletmeciliği ve gıda alanlarında araştırma makaleleri kabul edilmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, Academic Resource IndexBilgindex