JOURNAL OF HOSPITALITY AND TOURISM ISSUES

Journal of Hospitality and Tourism Issues👉
ISSN: 
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Sedat Çelik
Editör: Dr. 
Sedat Çelik
Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm konuları ve bu konuların ilişkilendirildiği disiplinlerarası nicel ve nitel yöntemlerle hazırlanmış bilimsel araştırmalara odaklanmaktadır. 
Tarandığı Diğer Dizinler: