JOURNAL OF HUMANITIES AND TOURISM RESEARCH

Journal of Humanities and Tourism Research👉
ISSN: 2717-7092
Başlangıç: 2010 
İsim Değişikliği: 2020
Periyot: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Karabük Üniversitesi
Editör: Dr. Nuray TÜRKER
Etki Değeri:-
Kapsam: Journal of Humanities and Tourism Research (JoHUT) açık erişimli, hakemli, yılda dört kere Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayımlanan bilimsel bir dergidir. Karabük Üniversitesi yayını olan dergi 2010 yılından beri yayımlanmaktadır. 2020 yılı 10 cilt itibarıyle eski adı Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Karabük University Journal of Institute of Social Sciences / JOISS) olan derginin adı Journal of Humanities and Tourism Research olarak değiştirilmiştir. Beşeri bilimler ve turizm alanında yapılan araştırmaları yayımlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlayan JoHUT, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapmaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: CABI, DRJI, Türk Eğitim İndeksi, SOBİAD, CiteFactor, ESJI, İSAM, Research Bib, Bilgindex, RootIndexing.
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Haziran 2021