JOURNAL OF MEDITERRANEAN TOURISM RESEARCH

 Journal of Mediterranean Tourism Research👉 

ISSN:
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz
Editör: Dr. B
urçin Cevdet Çetinsöz
Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm alanına teorik ve pratik anlamda katkı sağlayacak, akademisyenler ve turizm sektörü işbirliğini güçlendirecek, çözüm odaklı ve bilim etiğine duyarlı çalışmalar.
Tarandığı Diğer Dizinler: -