JOURNAL OF NEW TOURISM TRENDS

 Journal of New Tourism Trends👉

ISSN: 2757-6760
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Editör: Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ
Etki Değeri:-
Kapsam: Turizmde Yeni Trendler Dergisi, Turizmde Yeni Trendler Dergisi (JOINNTT) kapsamında yeni yaklaşımlara dayalı özgün çalışmalara yer verilmektedir. Bu bağlamda dergide; eğlence ve rekreasyon endüstrisi, seyahat ve turizm endüstrisi, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında çalışmalar yer almaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: Index Copernicus, EuroPub, Asos Indeks
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Temmuz 2021