JOURNAL OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCH

Journal of Tourism and Management Research 👉

ISSN: 2149-6528
Başlangıç: 2016
Periyot: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Dr. Mustafa Daşkın
Editör: Dr. Mustafa Daşkın
Etki Değeri:
Kapsam: teorik ve/veya ampirik araştırma yaklaşımlarını kullanarak endüstrinin yeni ihtiyaçlarını ele alan önemli makaleler yayınlayarak turizm ve işletmecilik alanındaki araştırmalar için lider kanal olmayı amaçlamaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: CABI, Gale, EZB, ROAD, Worldcat.