JOURNAL of TOURISM & GASTRONOMY STUDIES

Journal of Tourism & Gastronomy Studies
ISSN:  2147-8775
Başlangıç:  2013
Periyot:  Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
Editör: Dr. Kurban Ünlüönen / Dr. İrfan Yazıcıoğlu
Etki Değeri:
Kapsam: Gastronomi ve Turizm.  
Tarandığı Diğer Dizinler:  TR Dizin, Index Copernicus International, ASOS Index , International Scientific Indexing, Global Impact Factor (GIF), Universal Imfact Factor, Scholar Steer, Acar Index, Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Scientific Indexing Services (SIS), CiteFactor Academic Scientefic Journals, SOBIAD – Social Sciences Citation Index