JOURNAL OF TOURISM INTELLIGENCE AND SMARTNESS

Journal of Tourism Intelligence and Smartness 👉
ISSN:  2651-3420
Başlangıç: 2018
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: 
Dr. Yunus Topsakal
Editör: Dr. Yunus Topsakal
Etki Değeri:-
Kapsam: Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ile gelişen teknolojiler bağlamında turizm sektörünün uyumlaştırılmasını amaçlayan Türkçe ve İngilizce çalışmalar.
Tarandığı Diğer Dizinler: -
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018