JOURNAL OF TOURISM RESEARCH INSTITUTE

 Journal of Tourism Research Institute👉

ISSN: 2718-0013
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Araştırmaları Enstitüsü
Editör: Dr. Bekir Bora Dedeoğlu

Etki Değeri:
Kapsam: Journal of Tourism Research Institute
, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet etmektedir: pazarlama yönetimi; yenilikler; küresel sorunlar; ekonomi; tüketici davranışı; örgütsel davranış; kültür; yöntem; sürdürülebilirlik; içecek yönetimi; planlama ve geliştirme; finansal yönetim; cinsiyet sorunları; etik; girişimcilik; eğitim; ve gelecekteki eğilimler.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, Bilgindex, Eurasion Scientific Journal Index, BASE, CiteFactor
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Mayıs, 2021