JOURNAL of TOURISM THEORY and RESEARCH

Journal of Tourism Theory and Research 
ISSN:  2458-7583
Başlangıç:  2015

Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Mahmut Demir
Editör: Dr. Mahmut Demir / Dr. Şirvan Şen Demir
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm Araştırmaları ile ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, araştırma çalışmaları, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: OAJI - Open Academic Journals Index, ESJI - Eurasian Scientific Journal Index, ISI - International Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals Indexing, SIS - Scientific Indexing Services, JournalSeek, ASOS Index
Türkiye Turizm Dizine Kayıt Tarihi: Ocak 2020