KENT VE TURİZM

Kent ve Turizm 👉
ISSN:
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Yunus Topsakal
Editör: Dr. Yunus Topsakal
Etki Değeri:-
Kapsam: Kentleşme ve Turizm kapsamında özellikle Türkiye başta olmak üzere kentlerimizin tarihini ortaya çıkarmak, turizme kazandırmak, sürdürebilirliklerini sağlamak.
Tarandığı Diğer Dizinler: -