MİMARLIK BİLİMLERİ VE UYGUMALARI DERGİSİ

 Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi 👉

ISSN:2548-0170
Başlangıç: 2016
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi
Editör: Dr. Atila Gül
Turizm Alan Editörü: Dr. Öner Demirel
Etki Değeri:-
Kapsam: Mekânsal planlama ve tasarım, koruma, onarım, yönetim ve ekonomik vb. boyutları ile ilişkili olabilecek kuramsal (teorik) ve uygulamaya yönelik her konuda yazılmış “orijinal araştırma makaleleri” ve “derleme” türünde bilimsel çalışmalara öncelik verilmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: DOAJ, BASE, ASOS, Worldcat, Google Scholar, İdealonline, I2OR, EZB, DRJI, SIS, SCILIT.
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Şubat 2021