Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları

 Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları👉

ISSN: 
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Ebru Bağçı
Editör: Dr. Ebru Bağçı
Etki Değeri:-
Kapsam: Sosyal ve beşeri bilimler, fen bilimleri ve teknik bilimler, sağlık bilimleri alanlarında multidisipliner çalışmaları yayımlamaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: GoogleScholar, J-Gate, EuroPub, AsosIndex, ROAD
Türkiye Turizm Dizine Kayıt Tarihi: Kasım 2022