REKREASYON ve TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları Dergisi
ISSN: 2148-5321
Başlangıç:  2014
Periyot: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
Editör: Dr. Ali Yaylı / Dr. Ercan Yavuz
Etki Değeri:
Kapsam: Rekreasyon ve Turizm
Tarandığı Diğer Dizinler: Research Bible, International Scientific Index, Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing