REVIEW OF TOURISM ADMINISTRATON JOURNAL

Review of Tourism Administration Journal 👉

ISSN: 2757-6205
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Özgür Yayla, 
Dr. Ali Solunoğlu, Dr. Emrah Örgün
Editör: Dr. Özgür Yayla, Dr. Ali Solunoğlu, Dr. Emrah Örgün
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm  alanında çalışan profesyonellere akademik katkı sağlayan, sektörel uygulamaların niteliğini artıran, teorik ve uygulamalı bilgileri konu alan eserler dergi kapsamında değerlendirilmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: 
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Aralık, 2020