TURİST REHBERLİĞİ NİTEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 👉
ISSN: 2757-6302
Başlangıç: 2020
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: 
Dr. Vedat Acar, Dr. Tolga Fahri Çakmak
Editör: Dr. Vedat Acar, Dr. Tolga Fahri Çakmak
Etki Değeri:
Kapsam: Turist rehberliği alanı üzerine bilime katkı sağlayacak nitel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilen çalışmalara yer veren, ulusal nitelikte bir dergidir. Dergiye turist rehberliği mesleğini turizm kapsamında inceleyen çalışmalara ek olarak multidispliner düzeyde (arkeoloji, sanat tarihi, mitoloji vb.) inceleyen araştırmalar kabul edilmektedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: 
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Haziran, 2020