TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

Turizm Akademik Dergisi 
ISSN:  1302-5759
Başlangıç:  2014
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Detay Yayıncılık
Editör: Dr. Muharrem Tuna
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayınlanmasıdır.
Tarandığı Diğer Dizinler: TR Dizin, CiteFactor, DRJI, SOBİAD, ResearchBible