TURİZM EKONOMİSİ, YÖNETİMİ VE POLİTİKA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Turizm Ekonomisi, Yönetimi ve Politika Araştırmaları Dergisi👉

ISSN:
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Ceyhun Can ÖZCAN
Editör: Dr. Ceyhun Can ÖZCAN
Etki Değeri:-
Kapsam: Dergi, turizmin ekonomik, yönetim ve politika yönlerini kapsayan; turizmin mikro ve makro düzeydeki ekonomik organizasyonunun (pazar yapısı; kamu/özel sektörün rolü; toplum çıkarları; stratejik planlama; pazarlama; finans; ekonomik kalkınma; sürdürülebilirlik ve turizm talebinin ekonomik analizi); turizm ürünü, yönetimi ve politikasının (konaklamanın mikro ve makro perspektifi; restoranlar; mağazacılık; turistik mekânlar; ulaşım; eğlence; turistik faaliyetler) bileşenlerini ele almaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler:-