TURİZM VE İŞLETME BİLİMLERİ DERGİSİ

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi👉

ISSN:
Başlangıç: 2021
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Ayşen AKBAŞ TUNA
Editör: Dr. Muharrem TUNA
Etki Değeri:-
Kapsam: Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.
Tarandığı Diğer Dizinler: CiteFactor, Bilgindex
Türkiye Turizm Dizini Kayıt Tarihi: Mayıs 2021