TOURISM AND RECREATION

Tourism and Recreation👉
ISSN: 2687-1871
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Üzeyir Kement
Editör: Dr. Üzeyir Kement 

Etki Değeri:
Kapsam: Turizm, rekreasyon, gastronomi ve mutfak sanatları, turist rehberliği vb. sosyal bilimler ve spor bilimleri alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, yazarlardan makale yayımlama ücreti alınmamaktadır. 
Tarandığı Diğer Dizinler: Google Scholar, DRJI, RootIndexing
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2020