TURİZM VE REKREASYON DERGİSİ

Turizm ve Rekreasyon Dergisi👉
ISSN: 
Başlangıç: 2019
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Dr. Üzeyir Kement
Editör: Dr. Üzeyir Kement / Dr. Evren Güçer

Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm, rekreasyon, gastronomi ve mutfak sanatları, turist rehberliği vb. sosyal bilimler ve spor bilimleri alanında yayınlar kabul etmektedir. 
Tarandığı Diğer Dizinler: