TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 👉
ISSN:  2587-0890
Başlangıç: 2017
Periyot: 
 Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Dr. Yüksel Öztürk
Editör: Dr. Yüksel Öztürk
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır.
Tarandığı Diğer Dizinler: TRDizin
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018