ANATOLIA: TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Ana­to­lia: Tu­rizm Araştır­ma­la­rı Der­gi­si👉

ISSN:1300-4220
Başlangıç: 1990
Periyot: Yılda 3 Sayı 
Yayıncı: Detay Yayıncılık
Editör: Dr. Nazmi Kozak / Dr. Çağıl Hale Özel
Etki Değeri:
Kapsam: Turizm, turizm işletmeciliği, gastronomi, rekreasyon ile turizmin diğer uygulama alanlarına yönelik araştırma ve incelemeleri içeren çalışmalar 
Tarandığı Diğer Dizinler: TR Dizin, EBSCO, CABI