ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ


ISSN: 2149-0163
Başlangıç: 1998
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez  yayımlanan hakemli bir dergidir.
Tarandığı Diğer Dizinler: