ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ DERGİSİ

[Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi ile 2014-2018 yılları arasında yayınlanan Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır.]
ISSN: 2687-1912
Başlangıç: 1998
Periyot: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi
Editör: Dr. Murat Kızanlıklı
Etki Değeri:
Kapsam: T
urizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez  yayımlanan hakemli bir dergidir.
Tarandığı Diğer Dizinler: Sobiad, ResearchBib, Bilgindex
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018