ULUSAL ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi👉

ISSN:  2636-7483
Başlangıç: 2018
Periyot: Yılda 42 Sayı
Yayıncı: Zeynep Cansu AYTURAN
Editör: Dr. Şükrü DURSUN
Etki Değeri:
Kapsam: Yenilenebilir kaynakları, belediye ve endüstriyel katı atıklar, atık bertarafı, çevre kirliliği, çevre bilimleri ve eğitimi, biyokütle, tarımsal artıklar, enerji kaynakları, tehlikeli alanların disiplinler arası yönlerinin ayrıntılı ve kapsamlı incelemeleri, analizleri üzerine yayın yapan bilimsel bir dergidir. 
Tarandığı Diğer Dizinler: ROAD, Index CopernicusGoogle Scholar, Academic Resource Index, Kaynakça.info
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Eylül, 2018