ULUSLARARASI GÜNCEL TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 
ISSN:  2587-1528
Başlangıç: 2017
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Editör: Dr. Atilla AKBABA
Etki Değeri:
Kapsam: Ekonomi, işletme, yönetim, tarih, coğrafya, sosyoloji, sosyal psikoloji, etiğin de bulunduğu tüm alanlarında turizm ile ilgili araştırmalar yayımlamak.
Tarandığı Diğer Dizinler: Asos Index, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: 2018