ULUSLARARASI KIRSAL TURİZM ve KALKINMA DERGİSİ

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
ISSN:  2602-4462
Başlangıç:  2017
Periyot:  Yılda 1 Sayı
Yayıncı: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi 
Editör: Dr. Fusun ERDURAN NEMUTLU
Etki Değeri:
Kapsam: -
Tarandığı Diğer Dizinler: -