ULUSLARARASI KIRSAL TURİZM ve KALKINMA DERGİSİ

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi👉
ISSN:  2602-4462
Başlangıç:  2017
Periyot:  Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anatolia Bilim Akademisi
Editör: Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Etki Değeri:
Kapsam: Kırsal turizm ve kalkınma odaklı araştırmalar.
Tarandığı Diğer Dizinler: ResearchBib, Google Scholar, Asos Indeks
Türkiye Turizm Dizinine Kayıt Tarihi: Şubat 2021